Вашите законни права:

Ако желаете допълнителна информация относно Вашите права съгласно закона или искате да упражните някое от тях, моля да се свържете с нас посредством секцията "GDPR" по-долу на страницата. Законовите рамки на Европейския съюз Ви позволяват да изискате от нас:

Да Ви предоставим достъп до и/или копие на конкретна информация за Вас, с която разполагаме.

Да предотвратите обработката на Вашата информация за целите на директната реклама.

Да обновите своята информация, ако тя е остаряла и/или грешна.

Да изтриете определена информация за Вас, с която разполагаме.

Да ограничите начина, по който обработваме и оповестяваме Вашата информация.

Да оттеглите съгласието си за обработка на Вашата информация.

Ще разгледаме всички искания и запитвания в срок, определен от закона. Моля, имайте предвид, че при определени обстоятелства, определена информация може да бъде освободена от тези искания, което може да включва ние, от наша страна да продължим да обработваме Вашата информация с цел защита на нашите законни интереси или за да спазим законовите норми.
За въпроси свързани с ''GDPR'' моля пишете ни на gdpr@shopmobile.bg