Коректност!!Не се замислиха да ми оправят проблема и да съм доволен клиент!
Радослав Митев, Казанлък