1. С настоящите Общи условия се определят условията и реда за ползване на онлайн магазин shopmobile.bg, наричан за краткост онлайн магазин, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством shopmobile.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ’’Прочел съм и съм съгласен с Общите условия’’, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на shopmobile.bg съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на shopmobile.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона ’’Прочел съм и съм съгласен с Общите условия’’, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.
5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
6. При възникване на спор, свързан с онлайн покупки, той би могъл да бъде отнесен към КЗП за Алтернативното решаване на спорове /АРС/.На www.kzp.bg, може да намерите информация за Помирителните комисии и стъпките за тяхното формиране.
7. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български лева с ДДС.
8. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца. Клиентът се задължава да посещава редовно Общите условия за да се информира за промени по тях.