1. С настоящите Общи условия се определят условията и реда за ползване на онлайн магазин shopmobile.bg, наричан за краткост онлайн магазин, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством shopmobile.bg. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ’’Прочел съм и съм съгласен с Общите условия’’, потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
2. Идентифициране на потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на shopmobile.bg съхранение на IP адреса на потребителя, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на shopmobile.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
4. След кликане на бутона ’’Прочел съм и съм съгласен с Общите условия’’, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. При изпращане на поръчката или при потвърждението е сключен Договор.
5. Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица Търговецът уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумата, отказ от поръчката или заместваща поръчка.
6. При възникване на спор, свързан с онлайн покупки, той би могъл да бъде отнесен към КЗП за Алтернативното решаване на спорове /АРС/.На www.kzp.bg, може да намерите информация за Помирителните комисии и стъпките за тяхното формиране.
7. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца. Клиентът се задължава да посещава редовно Общите условия за да се информира за промени по тях.