ShopMobile.bg гарантира на своите потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ShopMobile.bg защитава личните данни на потребителя, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на Общите условия, ShopMobile.bg може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ShopMobile.bg се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.

Каква информация събираме:
Събираме различна информация, която Вие като клиент ни предоставяте. Най-общо казано, информацията, която събираме за Вас е предоставена при извършване на поръчка от Ваша страна към нас, включително и създаване на Потребителски профил в нашия уебсайт - shopmobile.bg .
Видовете информация, която събираме директно от въведените от Вас данни са:
Имена, адрес, имейл адрес и телефонен номер.
Данни за вход в потребителски профил при регистриране на Потребителски акаунт.
Информация относно поръчки и други действия извършени през Уебсайта, като адрес за доставка.
Информация относно нашите взаимоотношения с Вас, като наш клиент, и информация относно поддръжка на Вашия потребителски профил.
Всякаква друга информация, която Вие доброволно решите да ни предоставите в процеса на интеракция с нас и ползване на услугите, които предоставяме.
Използвайки нашите услуги, ShopMobile.bg има право да използва "бисквитки" и подобни технологии, за да проследява и събира определена информация. Това може да включва запазване на Вашия IP адрес, вида на Вашата операционна система и информация за браузъра на всеки отделен клиент на Уебсайта ни. Чрез подобен вид информация ние можем да определим доставчика на интернет услуги, който ползвате и най-общия географски район, в който се намирате (Град/Регион). 

Също така можем да използваме или използваме за да определим дали потребителя е редовен посетител на сайта ни, вида и съдържанието на сайтовете, с които потребителят е свързан, продължителността на времето, което потребителят прекарва в определен раздел на Уебсайта и специфични функционалности, които използва. За събиране и анализиране на данните от Уебсайта чрез "бисквитки" и подобни инструменти, за извършване на одити, изследване и отчитане на събраните данни, превенция на финансови измами, ние използваме услугите на трети страни (Google Analytics). 

Как използваме информацията, която събираме:
Информацията, която събираме от и за Вас, за услугите, които ползвате може да бъде използвана с цел:
Изпращане на информация относно предоставяните услуги и продуктите на Уебсайта към Вас.
Отговор на Ваши запитвания и комуникация с Вас, като наш клиент.
Управление и обработка на онлайн покупки от Ваша страна, както и проследяване на тяхното движение.
Свързване с Вас чрез имейл, телефон (включително и информационни SMS-и), относно наши продукти, услуги, промоционални предложения, проучвания, специални събития и други въпроси, които смятаме, че биха Ви заинтересували.
Персонализиране на съдържанието, което предоставяме чрез услуги и продукти.
Да разбираме и отговаряме по-добре на Вашите нужди като подобряваме продуктите и услугите, които Ви предоставяме.
Да се ангажираме с анализи, проучвания и доклади относно използването на продуктите и услугите, които предоставяме.
Да защитим както Вас, така и услугите, които ползвате като потребител на shopmobile.bg
Да съблюдаваме всички процедури и законови норми, които се отнасят до нас, когато това е необходимо за защита на нашите законни интереси, както и тези на другите.
За установяване, упражняване или защитаване на нашите законни права, когато това е необходимо за защита на нашите законни интереси и интересите на другите.